Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu (Działalność PCPR w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)