Kontrola kompleksowa w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lubaczowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)