Kontrola kompleksowa w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)