Kontrola problemowa w Agencja Promocyjna „KOMFORT-MARKET” Beata Oraczewska (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)