Kontrola problemowa w Agencji Ochrony Mienia POGLESZ w Sanoku (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)