Kontrola problemowa w Bieszczadzkim Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” (Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)