Kontrola problemowa w Biurze Turystyki „ALBATROS” Zygmunt Ziober w Przemyślu (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)