Drukuj

Kontrola problemowa w Centrum Handlowym „POLAM” J. Karczewski, W. Goclan – Spółka Jawna (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)