Kontrola problemowa w Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Sp. z o.o. Oddział Iwonicz Zdrój Sanatorium Uzdrowiskowe (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)