Kontrola problemowa w Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jarosławiu (Organizacja i przeprowadzanie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)