Kontrola problemowa w Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufcu im. Antoniny Gębicowej w Mielcu (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)