Kontrola problemowa w firmie Ochrona Mienia ANGELUS Jarosław Wolicki (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)