Kontrola problemowa w Firmie Ochroniarskiej „OMEGA NOW-KOLT” Sp. z o.o. (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)