Kontrola problemowa w Fundacji POMOC Sanatorium Uzdrowiskowe „Solinka” Oddział w Polańczyku (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych)