Kontrola problemowa w Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie” Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej – Oddział w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)