Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie (Realizacja świadczeń wychowawczych)