Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu (Realizacja świadczeń wychowawczych)