Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej (Realizacja świadczeń wychowawczych)