Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu (Realizacja świadczeń wychowawczych)