Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubeni (Realizacja świadczeń wychowawczych)