Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (Realizacja świadczeń wychowawczych)