Drukuj

Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy (Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)