Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy (Realizacja świadczeń wychowawczych)