Kontrola problemowa w HELIOS Krzysztof Kozdraś Sp. j. (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)