Kontrola problemowa w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Rzeszowie (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)