Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu (Realizacja świadczeń wychowawczych)