Kontrola problemowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach (Realizacja świadczeń wychowawczych)