Kontrola problemowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach (Realizacja świadczeń wychowawczych)