Kontrola problemowa w Mieleckim Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane (Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)