Kontrola problemowa w NZOZ „PLON” Sp. z o.o. (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)