Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)