Kontrola problemowa w Oddziale Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (Prawidłowość prowadzenia szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Oddział Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie oraz wydawania świadectw ukończenia tych szkoleń)