Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach (Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)