Kontrola problemowa w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych)