Kontrola problemowa w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie (Realizacja zawartego porozumienia w sprawie zawierania umów na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego i ich finansowania)