Drukuj

Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy (Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i aktów wykonawczych do ustawy)