Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku (Prawidłowość przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy)