Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach (Realizacja zadań z zakresu wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przyznawania bezrobotnym bonów na zasiedlenie oraz bonów stażowych)