Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)