Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu (Realizacja zadań z zakresu wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)