Kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie PETRUS Sp. z o.o. (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)