Kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „ALTA” w Rzeszowie (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)