Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej Sokołowa Małopolskiego (Prawidłowość wykonywania zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)