Kontrola problemowa w REHAMED-CENTER Sp. z o.o. w Tajęcinie (Spełnianie wymagań określonych dla organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)