Kontrola problemowa w Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z/s w Tarnobrzegu (Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej)