Kontrola problemowa w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Jarosławiu (Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2017 r. spółkom wodnym zrzeszonym w RZSW w Jarosławiu)