Kontrola problemowa w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)