Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku (Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne)