Kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „DEDAL” w Polańczyku, (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)