Kontrola problemowa w Spółdzielni Inwalidów im. Jana Kilińskiego w likwidacji w Dynowie (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)